ISSUE103
        9 2013
ISSUE 103 SEP 2013
facebook twitter
E-Mail :
   

สำหรับคุณแม่ท้องที่สมัครสมาชิก“สมองส่วนหน้า” ผู้กำหนดชีวิตและความฉลาดของลูกรัก

สมองส่วนหน้า  นายใหญ่ของสมองทั้งหมด
“สมองส่วนหน้า (Prefrontal)” อยู่หลังหน้าผากของเราทุกคน เป็นสมองที่ต่อออกมาจากสมองส่วนที่สามหรือ Neocortex ที่ควบคุมการรับรู้ การเรียนรู้ ทักษะความชำนาญ ความคิดและความเฉลียวฉลาด
สมองส่วนหน้าเปรียบเป็นประธานหรือนายใหญ่ของสมองทั้งหมด จึงเป็นสมองส่วนสำคัญที่สุด


นายของสมอง สำคัญ (แค่ไหนเชียว)

 • (แค่)เป็นเจ้าของชีวิต ทำให้เรารู้ว่าเราเป็นคนนี้ เวลาเราตื่นสมองส่วนนี้ก็ทำงาน เวลาหลับสมองส่วนนี้ไม่ทำงาน เมื่อเราตื่น เรารู้สึกตัว ระลึกได้ว่ากำลังคิดอะไร กำลังทำอะไร คิดวางแผนได้ว่าจะทำอะไรต่อไป ควบคุมความคิด การตัดสินใจได้ก็เพราะสมองส่วนหน้าทำงานสมองส่วนหน้าเริ่มพัฒนาตั้งแต่ ช่วงอายุ 1-2 ขวบ ทำให้เด็กๆ รับรู้แบบเข้าใจว่าตัวเองกำลังอยู่ที่ไหน เวลาไหน ทำอะไรอยู่ ทำให้เขาควบคุมพฤติกรรมได้ เมื่อโตขึ้น 3-4 ขวบ สมองก็พัฒนาตัวเองไปอีก สามารถรู้ว่า ต้องปฏิบัติกับใครอย่างไร เริ่มวางแผนได้ว่าตัวเองอยากทำอะไร เมื่อไหร่ ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร อะไรพอใจเป็นความสุข อะไรเป็นความไม่พอใจ เป็นทุกข์ และเป็นสมองส่วนที่ทำให้รู้จักผิดชอบชั่วดี มีพัฒนาการทางจริยธรรม และพัฒนาเป็นความคิดชั้นสูงไปเรื่อยๆ ตามวัยที่เปลี่ยนไป
 • ถ้าเราไม่มีสมองส่วนหน้าก็ (แค่) ไม่สามารถหลอมความคิด จากสมองส่วนต่างๆ ให้เป็นหนึ่ง
  เดียวได้
 • (แค่)เป็นสมองที่กำหนดความเป็นอัจฉริยะ สมองส่วนหน้าเป็นสมองที่เรียนรู้ได้เอง เมื่อถึงระดับหนึ่งจะปุจฉา (ถาม) วิสัชนา (ตอบ) เอง เพียงแต่ตอนเล็กๆ ต้องได้รับปัจจัยส่งเสริมที่ดี ได้แก่ ได้อาหารครบหมู่ มีการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสม และเมื่อโตขึ้นก็เรียนรู้อย่างอิสระ เพียงโอกาสนิดเดียว สมองจะหาเดินทางได้เอง อย่างอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เป็นอัจฉริยะก็เพราะสมองส่วนนี้ คุณสมบัติหนึ่งของอัจฉริยะคือมีสมาธิดีมาก ทำอะไรจดจ่อได้นานๆ ซึ่งต่างจากคนธรรมดาที่มีอะไรแทรกเล็กน้อยก็วอกแวก ปล่อยสิ่งที่ทำตรงหน้าได้ง่าย

เจ้านายสมองลูกบาดเจ็บ สมาธิสั้นแฝงจะมาเยือน
ทีมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไอโอวา โดยนพ.ดร.อันโตนิโอ ดามาสซิโอ แพทย์ทางระบบประสาท และ
ภรรยา ดร.ฮันนา ดามาสซิโอ ได้วิจัยติดตามเด็กเล็กเมื่ออายุ 1 ขวบ หรือ 1 ขวบครึ่ง เคยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เช่น หกล้มศีรษะส่วนหน้าผากฟาดพื้น ทำให้สมองบริเวณนั้นเกิดอาการช้ำ และติดตามเด็กกลุ่มนี้ไปจนเป็นวัยรุ่น ก็พบว่ามีอาการทางประสาท เรียกว่า “สมองส่วนหน้าพิการ (Fontal lobe syndrome)” ทำให้มีอาการสมาธิสั้น (Attention Deficit หรือ AD) ซึ่งอาจเรียกได้ว่า เป็นอาการสมาธิแฝง และทำให้เด็กประสบปัญหาไปตลอดชีวิต

อาการสมาธิสั้นแฝงเพราะ สมองบาดเจ็บ ดูอย่างไร
“หากสมองส่วนหน้าของเด็กเกิดการบาดเจ็บและไม่ได้รักษา ตั้งแต่เล็กๆ จะสังเกตว่าเด็กจะไม่นิ่ง ไม่เงียบ วิ่งพล่าน ทำอะไรเลอะเทอะไปทั่ว เล่นข้าวของกระจัดกระจาย สอนให้เก็บอย่างไรก็ทำไม่ได้ แล้วจะค่อยๆ เริ่มทำอะไรเพี้ยนๆ ไม่ถูกกาลเทศะ
“โตขึ้นเขาจะกลายเป็นเด็กตกขอบ หมายความว่าเขาจะเป็นเด็กที่ขาดความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย เวลาขัดใจ จะหุนหันพลันแล่น โวยวาย ใช้กำลังแก้ปัญหาไม่มีสัมมาคารวะ ไม่มีกาลเทศะ ไม่ชอบกฎเกณฑ์ต่างๆ
“แม้เป็นเด็กมีไอคิวสูง แต่เพราะไม่มีสมาธิจึงมีปัญหาการเรียนและพฤติกรรมไม่เหมาะสม เป็นอันธพาลในชั้นเรียน จนเข้าสู่วัยรุ่นก็เริ่มติดยาเสพติด มีเพศสัมพันธ์ไม่เหมาะสม มีโอกาสถูกจับอยู่ในสถานพินิจเป็นวัยรุ่นที่ต้องคดี ถ้าไม่ดูแลต่อสุดท้ายเมื่อเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องไปอยู่ในเรือนจำ เสียคนไปตลอดชีวิต”

สำคัญ! ดูแลเจ้านายของสมองไม่ให้บาดเจ็บ
การบาดเจ็บของสมองส่วนหน้า มีสาเหตุหลักๆ ได้แก่
 • พบมากที่สุด คือ บาดเจ็บเนื่องจากหกล้ม แล้วศีรษะส่วนหน้าฟาดกับพื้น หรือกับสิ่งของ ขอบโต๊ะ ขอบเตียง ฯลฯ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นการล้มฟาดจนเลือดตกยางออก เป็นแผลแตกภายนอกให้เห็น
 • รองลงมา คือ การถูกต่อย ถูกตีเพราะในครอบครัวใช้ความรุนแรง
 • อันดับสาม คือ การขาดอาหารที่สำคัญได้แก่ โปรตีน น้ำมันปลา วิตามิน รวมทั้งขาดการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสม เพราะช่วงวัยนี้สมองส่วนนี้ต้องการทั้งอาหาร และการเลี้ยงดูที่เหมาะสม เซลล์ประสาทส่วนนี้ก็ไม่ได้รับการพัฒนา
  เหตุทั้งหมดหากพ่อแม่ไม่ทันได้สังเกตอาการ เด็กอาจจะซึมอยู่ซักวันสองวัน ไม่เห็นมีอะไร พ่อแม่หรือคนเลี้ยงก็นึกว่าหายแล้วก็ปล่อยกลับไป ไม่ได้รักษา แต่จริงๆ แล้วการบาดเจ็บหรือสาเหตุที่กล่าวมา ทำให้เซลล์ประสาทที่กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วตายไปแล้วก็บาดเจ็บ ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติReal-Clip

YouTube
Real-Clip
TV
คุณให้ค่าขนมลูกวัยอนุบาลวันละกี่บาท